Dear anyone,
Your duolingo forum registration isn't automaticaly transferred to duome forum so in order to join duome forums you need to register with your existing or any other username and email; in any case it's advised that you choose a new password for the forum.
~ Duome Team

Diễn đàn Duolingo mới !

Someone1611
Vietnam

Diễn đàn Duolingo mới !

Post by Someone1611 »

Mình vừa tạo một diễn đàn nhằm thay thế diễn đàn Duolingo
đã bị đóng cửa, có địa chỉ tại https://f894.forumvi.com/
Diễn đàn này không phải diễn đàn chú trọng về học tập, bạn có thể
làm những gì diễn đàn Duolingo cấm.

Ngoài ra diễn đàn còn có nhóm thư, bạn hãy xem bài viết
viewtopic.php?t=26380

Return to “Tôi nói tiếng Việt”