Dear anyone,
Your duolingo forum registration isn't automaticaly transferred to duome forum so in order to join duome forums you need to register with your existing or any other username and email; in any case it's advised that you choose a new password for the forum.
~ Duome Team

Nhóm thư cho người dùng

Someone1611
Vietnam

Nhóm thư cho người dùng

Post by Someone1611 »

tôi vừa thiết lập một nhóm thư cho người dùng Duolingo
Nền tảng là google
Link nhóm (tham gia tự do): https://groups.google.com/g/duovn894
Khi gửi thư, chọn người gửi là: duovn894@googlegroups.com
Vui lòng bật chế độ văn bản thuần (plain-text)

for admin:
Nói thật nha, cái diễn đàn này chả ai dùng mấy đâu. Để bọn tôi tự tổ chức đi, hoạt động của 894 không phù hợp với diễn đàn này và diễn đàn Duolingo.

Return to “Tôi nói tiếng Việt”