Dear anyone,
Your duolingo forum registration isn't automaticaly transferred to duome forum so in order to join duome forums you need to register with your existing or any other username and email; in any case it's advised that you choose a new password for the forum.
~ Duome Team

Pomoc s překladem

User avatar
dakanga

Pomoc s překladem

Post by dakanga »

Pomůžete nám přeložit z angličtiny do češtiny
We're all in this together

Viz také diskuse
viewtopic.php?t=17779-can-you-help-tran ... s-together

Supporting 🇺🇦 and 🏳️‍🌈 + and rights and languages of indigeneous peoples - including indigeneous peoples of Australia, promoting diversity and kindness
My pronouns : they / them / their

User avatar
DaliborNovy
Czech Republic

Re: Pomoc s překladem

Post by DaliborNovy »


In progress, anybody can suggest / choose a better alternative.


Jsme v tom všichni společně

Jsme globální komunita přístupná VŠEM a jsme pro, aby toto fórum bylo místem společné zábavy a učení pro nás všechny.

Zvědavost, vyptávání a kulturní porozumění jsou něco, co oslavujeme.

Prosím, pomozte vybrat lepší alternativu pro tento originál:

TLDR : play nice and be smart


Příliš dlouhé? Tak tedy : Hrajte fér a buďte chytří


Příliš dlouhé? Tohle stačí : Hrajte fér a buďte chytří


TLDR : Hrajte fér a buďte chytří


Hrajte fér a buďte chytří


Pro vaše bezpečí :

Image Please beware of swapping or posting any private information that could be misused. Including one's physical address or any contact information (home address, school, work, phone numbers, email addresses, etc...), and any other unique identity data, as well as age.

Image Vyvarujte se výměny nebo zveřejňování jakýchkoli soukromých informací, které by mohly být zneužity. Včetně fyzické adresy nebo jakýchkoli kontaktních informací (adresa domova, škola, práce, telefonní čísla, e-mailové adresy atd...) a dalších jedinečných údajů o vaší identitě, jako je například váš věk.

Image Protect your privacy, and your password. If you overshare, under the terms of duome.eu, it may affect your privileges here in order to protect you and others on this forum.

Image Chraňte své soukromí a své heslo. Pokud porušíte pravidla dle podmínek duome.eu, může to v zájmu ochrany vás a ostatních na tomto fóru ovlivnit vaše uživatelská práva a privilegia.

Image An alias can be a smart move to help protect your privacy... and fun too!

Image Použití přezdívky může být chytrým krokem k ochraně vašeho soukromí... A také zábava!

Image Clicking on unknown links can be risky. Doing so may give you malware or other nasty bugs. Hovering over links before clicking will show you where the web address is taking you.

Image Klikání na neznámé odkazy je riskantní. Pokud tak učiníte, můžete získat malware nebo to může způsobit jiné nepříjemné chyby webu i vašeho systému. Umístěním kurzoru na odkazy před kliknutím zobrazíte, kam vás webová adresa zavede.

Image Duome.eu is a volunteer community that does not ask for money. So no sharing of financial information and no soliciting.

Image Duome.eu je dobrovolnická komunita, která nepožaduje žádné platby. Takže žádné sdílení finančních informací nebo nabízení placených služeb.

Image Don't assume you know the same person in real life and online. People may masquerade as other people online. If you do know someone on here and in real life, don't mention anything about them, that they haven't chosen to disclose themselves on this web site.

Image Nepředpokládejte, že znáte stejnou osobu v reálném životě i online. Lidé se mohou na internetu vydávat za někoho jiného, třeba za vašeho přítele z reálného života. Pokud někoho znáte zde i v reálném životě, nezmiňujte o něm nic, co se on sám nerozhodl zveřejnit na tomto webu.

Image If you feel unsafe with someone's behavior or think someone else is acting unsafely on Duome.eu, use the Image report button above the post, or contact a moderator.

Image Pokud něčí chování zde působí, že se necítíte bezpečně, nebo si myslíte, že se někdo jiný na Duome.eu chová nebezpečně, použijte tlačítko Image - "Ohlásit tento příspěvek" vpravo nad příspěvkem nebo kontaktujte moderátora.

Nyní je čas na oslavu a pokračování našeho velkého vzdělávacího dobrodružství

Společně - spoluZvláštní poděkování @dakanga , @Jacko079 a @MatOzone
Společně s @Basler Biker a @HeyMarlana

Native: 🇨🇿ㅤ Learning: 🇺🇸 🇫🇷DuomeDuolingoDuoBooster

User avatar
DaliborNovy
Czech Republic

Re: Pomoc s překladem

Post by DaliborNovy »

OK, I'm going to put the final version in the next post. Unless someone suggests a better translation, especially for the title (TLDR), I think you can use it.

Native: 🇨🇿ㅤ Learning: 🇺🇸 🇫🇷DuomeDuolingoDuoBooster

User avatar
DaliborNovy
Czech Republic

Re: Pomoc s překladem

Post by DaliborNovy »

Jsme v tom všichni společně

Jsme globální komunita přístupná VŠEM a jsme pro, aby toto fórum bylo místem společné zábavy a učení pro nás všechny.

Zvědavost, vyptávání a kulturní porozumění jsou něco, co oslavujeme.

Příliš dlouhé? Tak tedy : Hrajte fér a buďte chytří

Pro vaše bezpečí :

Image Vyvarujte se výměny nebo zveřejňování jakýchkoli soukromých informací, které by mohly být zneužity. Včetně fyzické adresy nebo jakýchkoli kontaktních informací (adresa domova, škola, práce, telefonní čísla, e-mailové adresy atd...) a dalších jedinečných údajů o vaší identitě, jako je například váš věk.

Image Chraňte své soukromí a své heslo. Pokud porušíte pravidla dle podmínek duome.eu, může to v zájmu ochrany vás a ostatních na tomto fóru ovlivnit vaše místní uživatelská práva a privilegia.

Image Použití přezdívky může být chytrým krokem k ochraně vašeho soukromí... A také zábava!

Image Klikání na neznámé odkazy je riskantní. Pokud tak učiníte, můžete získat malware nebo to může způsobit jiné nepříjemné chyby webu i vašeho systému. Umístěním kurzoru na odkazy před kliknutím zobrazíte, kam vás webová adresa zavede.

Image Duome.eu je dobrovolnická komunita, která nepožaduje žádné platby. Takže žádné sdílení finančních informací nebo nabízení placených služeb.

Image Nepředpokládejte, že znáte stejnou osobu v reálném životě i on-line. Lidé se mohou na internetu vydávat za někoho jiného, třeba za vašeho přítele z reálného života. Pokud někoho znáte zde i v reálném životě, nezmiňujte o něm nic, co se on sám nerozhodl zde zveřejnit.

Image Pokud něčí chování zde působí, že se necítíte bezpečně, nebo si myslíte, že se někdo jiný na Duome.eu chová nebezpečně, použijte tlačítko Image - "Ohlásit tento příspěvek" vpravo nad příspěvkem nebo kontaktujte moderátora.

Nyní je čas na oslavu a pokračování našeho velkého vzdělávacího dobrodružství

Společně - spoluZvláštní poděkování @dakanga , @Jacko079 a @MatOzone
Společně s @Basler Biker a @HeyMarlana

Native: 🇨🇿ㅤ Learning: 🇺🇸 🇫🇷DuomeDuolingoDuoBooster

Post Reply

Return to “Mluvím česky”