Dear anyone,
Your duolingo forum registration isn't automaticaly transferred to duome forum so in order to join duome forums you need to register with your existing or any other username and email; in any case it's advised that you choose a new password for the forum.
~ Duome Team

Danh sách các từ: tiếng Trung Quốc

User avatar
dakanga
Australia

Danh sách các từ: tiếng Trung Quốc

Post by dakanga »

##Tổng quan về nhiên

 • 604 từ
 • 3 đơn vị
 • 30 kỹ năng

Để biết thêm thông tin : https://forum.duolingo.com/comment/52540199

learner, guide, seeker for enabling others. ... Kindness is not a luxury, it is a necessity.
smile, open your eyes, love and go on

User avatar
dakanga
Australia

Re: Danh sách các từ: tiếng Trung Quốc

Post by dakanga »

UNIT 1 OF 3

Chào hỏi 1

 1. 再见

  Số đếm

  Họ tên

 2. 什么, 名字

  Chào hỏi 2

 3. 高兴
 4. 认识

  Món ăn 1

  Công việc

 5. 学生
 6. 你们, 我们, 他们
 7. 老师, 医生, 她们

Unit 1 Overview

 • 104 words
 • 6 skills

  UNIT 2 OF 3

  Liên hệ

 • 电话
 • 号码, 多少

  Quốc gia

 • 中国, 越南
 • 英国, 美国

  Chào hỏi 3

 • 早上
 • 怎么样, 今天

  Vị trí 1

 • 北京
 • 哪儿, 河内, 香港
 • 伦敦, 台湾

  Cụm từ 1

 • 谢谢, 不客气
 • 对不起, 没关系

  Gia đình 1

 • 爸爸, 妈妈, 家人
 • 哥哥, 姐姐
 • 弟弟, 妹妹, 没

  Cụm từ 2

 • 请问, 知道
 • 越语, 汉语
 • 帮助, 再

  Chào hỏi 4

 • 早安, 晚安, 一会儿, 见
 • 最近, 好久不见, 不错

  Đồ uống

 • 牛奶, 咖啡

  Vị trí 2

 • 洗手间, 医院
 • 这儿, 那儿, 饭馆

  Thì giờ 1

 • 星期, 明天, 天, 日
 • 现在

  Unit 2 Overview

 • 180 words
 • 11 skills

  UNIT 3 OF 3

  Gia đình 2

 • 孩子
 • 女儿, 儿子
 • 妻子, 丈夫

  Điện thoại

 • 一点儿
 • 得, 明白

  Con người

 • 漂亮
 • 朋友, 矮
 • 女, 非常, 可爱

  Thì giờ 2

 • 上午, 下午, 晚上
 • 周末, 中午, 天
 • 昨天, 上
 • 今年, 去年, 明年

  Vị trí 3

 • 旁边, 左边, 右边
 • 前面, 后面, 学校
 • 怎么
 • 哪里, 这里, 那里

  Sở thích 1

 • 喜欢, 在
 • 电脑, 游戏, 最
 • 音乐
 • 跳舞, 会

  Lề thói 1

 • 起床, 上学, 上班, 早饭, 做
 • 睡觉, 午饭
 • 放学, 下班, 晚饭

  Trả tiền

 • 一共, 分
 • 信用卡
 • 便宜, 现金
 • Giải trí

 • 电视, 电影
 • 报纸, 上网
 • 手机, 新闻, 用, 明星
 • 体育, 节目, 韩国

  Vị trí 4

 • 桌子, 上
 • 见, 底下, 椅子
 • 房间, 冰箱, 里, 外面

  Nhà hàng

 • 一下
 • 菜单, 英文
 • 服务员, 点菜, 买单, 订位

  Chợ

 • 东西, 帮
 • 超市, 水果
 • 苹果, 西瓜
 • 蛋, 鸡蛋, 蔬菜, 新鲜
 • 面包

  Sở thích 2

 • 学习, 中文, 为什么, 去
 • 因为, 所以, 西班牙
 • 旅游, 爱好, 新, 西班牙语, 轻松
 • 照相机, 印度, 拍照

  Unit 3 Overview

 • 320 words
 • 13 skills

learner, guide, seeker for enabling others. ... Kindness is not a luxury, it is a necessity.
smile, open your eyes, love and go on

lengocdanh
Vietnam

Re: Danh sách các từ: tiếng Trung Quốc

Post by lengocdanh »

Cho hỏi khi nào thì có thêm khóa 4, cảm ơn

User avatar
Nineko
Japan

Re: Danh sách các từ: tiếng Trung Quốc

Post by Nineko »

Có vẻ như có kế hoạch tăng số lượng các khóa học ngôn ngữ. Tiếng Trung, tiếng Quảng Đông, v.v. Tôi thỉnh thoảng thấy thông tin ở đây. (Tôi đã sử dụng một số bản dịch.)

N 🇯🇵 L 🇺🇲 🇬🇧 🇻🇳 🇨🇳etc
世界が平和である事は良い事です。It is good that the world is peaceful.

Post Reply

Return to “tiếng Trung Quốc”