Dear anyone,
Your duolingo forum registration isn't automaticaly transferred to duome forum so in order to join duome forums you need to register with your existing or any other username and email; in any case it's advised that you choose a new password for the forum.
~ Duome Team

Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl) Topic is solved

User avatar
PtolemysXX
Uganda

Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by PtolemysXX »

Stoute kinderen krijgen niks.

Translation: Naughty children do not get anything.


Link to audio

Annerhea wrote:

Why niks and not niets?

Rutger_W wrote:

Both should work but niks is a more informal synonym.

BismuthAF wrote:

Niks sounds cuter to me than niets.


sd_id: 25191017

User avatar
weerwater

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by weerwater »

PtolemysXX wrote: Sun Sep 03, 2023 4:04 pm

Stoute kinderen krijgen niks.

Translation: Naughty children do not get anything.

Rutger_W wrote:

Both should work but niks is a more informal synonym.

Informal in the way that it's more from spoken language.
To be used in a quote or a slogan it could enter written language.

By the way, Dutch also has a verb for not doing anything: niksen.

Image

User avatar
Basler Biker
Switzerland

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by Basler Biker »

weerwater wrote: Sun Sep 03, 2023 10:45 pm

By the way, Dutch also has a verb for not doing anything: niksen.

Niksen is geen standaard nederlands.

Als het wordt gebruikt, dan alleen in de infinitief na "staan", "hangen", "lopen", "moeten", "willen" en andere modale werkwoorden die wel normaal verbogen worden.

  • hij staat al de hele dag te niksen.
  • die hangjongeren lopen 's avonds maar wat te niksen.
  • niksen is niks voor mij, ik wil steeds maar met iets bezig zijn.

synoniemen zijn 1) Duimendraaien 2) Lanterfanten 3) Luieren 4) Lummelen 5) Niets doen 6) Niets uitvoeren 7) Nietsdoen 8) Niks doen 9) Rondhangen 10) Rondlummelen
https://www.encyclo.nl/begrip/niksen


BB - Basler Biker - Positivity and constructiveness will prevail
Native :belgium: :netherlands: / fluent :fr: :de: :uk: / learning :sweden: / fan of :switzerland: (bs/bl)

User avatar
weerwater

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by weerwater »

Well it was just a side note. But let me elaborate on 'niksen' than.

Among Dutch speakers 'niksen' is as common as 'klomp'. You would have to live among them to know that.
None of the synonyms ,summed up in the above, would be preferred over 'niksen' among speakers.
On the other hand, there is no such thing as 'nietsen'. So that's a difference from the use of the words 'niks' and 'niets'.

In writing it will be a writer's choice. Some examples:

Best mogelijk dat degene die er in het verleden een zaak van heeft gemaakt om uit mijn papiermandje systematisch weg te halen wat ik er te goeder trouw in deponeerde, met de opbrengst ervan over enkele jaren languit aan de Azurenkust in de schaduw van een met mijn zweet betaalde oleander lekker ligt te niksen. Met een pastis naast zich op een bankje.
Zoals zand tussen de vingers, Jos Ghysen, 1984

Ze zou terloops tegen Broman zeggen dat haar ouders zich zorgen maakten over Adolf, die thuis maar liep te niksen.
Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson, 2000

Ik wees op een geüniformeerde mevrouw links die even stond te niksen.
NRC, 1993

'Hannelore heeft gelijk', zei Versavel. 'Het is deontologisch niet verantwoord dat we hier de hele dag zitten te niksen.' 'Aan mij zal het niet liggen', zei Van In. 'Ik ben aan het nadenken.'
Pandora, Pieter Aspe, 2003

Source:https://anw.ivdnt.org/article/niksen

Fun fact: All of these examples show that niksen is 'een bezigheid', an activity: liggen te niksen; lopen te niksen; staan te niksen; aan het niksen zijn.

There's even talk of a Dutch philosophy of 'niksen'.
Image


"Waarom vaker niksen goed is (voor jezelf én de samenleving)"

Last edited by weerwater on Mon Sep 04, 2023 7:54 pm, edited 1 time in total.

Image

User avatar
Basler Biker
Switzerland

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by Basler Biker »

weerwater wrote: Mon Sep 04, 2023 8:23 am

You would have to live among them to know that none of the synonyms summed up would be prefered over niksen among speakers.

Vandaar dat ik zeg "de verarming van de taal" door mensen die niet meer de moeite doen om eens een mooi Nederlands synoniem te gebruiken.

Ik wil er ook op wijzen, @weerwater, dat we hier op duome alle taalvarianten bespreken, ook de verschillen tussen Nederland en België, omdat we hier op duome niet langer gebonden zijn aan het "Nederlands Dutch" zoals dat door DL steeds maar weer werd gepromoot.

Op duome heeft de Nederlands studerende het recht geïnformeerd te zijn over de regionale varianten (landsgrenzen even terzijde), net zoals in Engelse discussises vaak UK of USA only wordt geciteerd.

Ik heb op Italki vele studenten die expliciet "Vlaams" (Flemish) gekozen hebben, ook al kunnen ze daar kiezen voor Nederlands (Dutch).

vele mensen die een taal studeren zijn juist geïnteresseerd in die verschillen.

Dus aub wees "open" naar de studenten, en leer hen Nederlands met al zijn facetten, en niet één woord dat enkel ergens onder een jong en onwetend publiek wordt gebruikt. Het gaat hier om de taal zelf.

Niet voor niks geven alle woordenboeken en vertaalsystemen alle mogelijke synoniemen aan, voor diegene die wil lezen en bijleren.

BB


BB - Basler Biker - Positivity and constructiveness will prevail
Native :belgium: :netherlands: / fluent :fr: :de: :uk: / learning :sweden: / fan of :switzerland: (bs/bl)

User avatar
weerwater

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by weerwater »

Basler Biker wrote: Mon Sep 04, 2023 8:37 am
weerwater wrote: Mon Sep 04, 2023 8:23 am

You would have to live among them to know that none of the synonyms summed up would be prefered over niksen among speakers.

Vandaar dat ik zeg "de verarming van de taal" door mensen die niet meer de moeite doen om eens een mooi Nederlands synoniem te gebruiken.
Ik wil er ook op wijzen, @weerwater, dat we hier op duome alle taalvarianten bespreken, ook de verschillen tussen Nederland en België, omdat we hier op duome niet langer gebonden zijn aan het "Nederlands Dutch" zoals dat door DL steeds maar weer werd gepromoot.
Op duome heeft de Nederlands studerende het recht geïnformeerd te zijn over de regionale varianten (landsgrenzen even terzijde), net zoals in Engelse discussises vaak UK of USA only wordt geciteerd.
Ik heb op Italki vele studenten die expliciet "Vlaams" (Flemish) gekozen hebben, ook al kunnen ze daar kiezen voor Nederlands (Dutch).
vele mensen die een taal studeren zijn juist geïnteresseerd in die verschillen.
Dus aub wees "open" naar de studenten, en leer hen Nederlands met al zijn facetten, en niet één woord dat enkel ergens onder een jong en onwetend publiek wordt gebruikt. Het gaat hier om de taal zelf.
Niet voor niks geven alle woordenboeken en vertaalsystemen alle mogelijke synoniemen aan, voor diegene die wil lezen en bijleren.

BB

That is why I say "the impoverishment of the language" by people who no longer bother to use a nice Dutch synonym.
I would also like to point out, @weerwater, that here on Duome we discuss all language variants, including the differences between the Netherlands and Belgium, because here on Duome we are no longer tied to the "Dutch Dutch" as it has been over and over again by DL promoted.
On duome, Dutch students have the right to be informed about the regional variants (country borders aside), just as UK or USA only is often quoted in English discussions.
I have many students at Italki who have explicitly chosen "Flemish" (Flemish), even though they can choose Dutch (Dutch).
many people who study a language are interested in those differences.
So please be "open" to the students, and teach them Dutch in all its facets, and not one word that is only used somewhere among a young and ignorant audience. This is about the language itself.
It is not for nothing that all dictionaries and translation systems indicate all possible synonyms, for those who want to read and learn.

I suppose I will have to come back on your remarks later. For now, you could start reading on how "the Dutch language" is being kept up to date at Taalunie and the various dictionaries. There is a strong professional co-operation among linguists and language users from all the Dutch speaking areas. That means, including the Flemish movement.

Image

User avatar
Basler Biker
Switzerland

Re: Stoute kinderen krijgen niks. (en -> nl)

Post by Basler Biker »

De vraag van het topic is reeds lang beantwoord.


BB - Basler Biker - Positivity and constructiveness will prevail
Native :belgium: :netherlands: / fluent :fr: :de: :uk: / learning :sweden: / fan of :switzerland: (bs/bl)

Post Reply

Return to “Sentence discussions”